طول شیمی درمانی

طول شیمی درمانی - هدف از شیمی درمانی - ترس از شیمی درمانی - طول دوره شیمی درمانی

طول شیمی درمانی

نوشته admin

 

 

 

فواصل شیمی درمانی چگونه است؟

 

پروتکل های شیمی درمانی مختلفی برای انواع سرطان ها وجود دارد .

این پروتکل براساس پاتولوژی سرطان، مرحله بیماری، هدف درمان و سلامت جسمی و صلاحدید پزشکی شما تعیین می گردد.

داروهای تزریقی معمولا بصورت ترکیبی با هم در طی یک یا چند روز تزریق می گردند .

بسته به اینکه از کدام پروتکل شیمی درمانی استفاده شود فواصل آن تعیین می گردد.

باید دقت داشته باشید که برنامه شیمی درمانی منظم است.

روز اول درمان می توانید پروتکل زمانی درمان خود را از آنکولوژیست جویا شوید.